Breaking News

लोकसेवाले राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक/अप्राविधिक) पदहरुको बिज्ञापन माग्यो

public-service-commission-building२०७२/६/२७
लोकसेवा आयोगले विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र दित्रिय श्रेणी प्रभिधिक र अप्राविधिक पदहरुका बढुवा सूचनाका साथै आ.प्र, खुला र समबेसिप्रतियोगीताको बिज्ञापन एबम स्वास्थ्य सेवाको एघारौ र नवौ तहका विभिन्न पदको बढुवा को सूचना र आ.प्र.,खुला र समवेसि प्रतियोगीताको बिज्ञापन गरेको छ . यस सम्बन्धि बृस्तित जानकारी लोकसेवा आयोगको निम्न लिंक मा गएर हेर्न सकिने छ | online बाट पनि फारम भर्ना सकिने लोकसेवाले जनाएको छ |

http://www.psc.gov.np/uploads/201510141444802334.pdf

loksewa

Related posts