Breaking News

“वन अधिकृत लोकसेवा तयारी कक्षा”

२०७२ |८ १३ गते आइतवार बिहान ७ बजे NFA हल, ववरमहलमा “वन अधिकृत लोकसेवा तयारी कक्षा” संचालनको उद्घाटन कार्यक्रम रहेकोले NFA कार्य समितीका सबै पदाधिकारीहरूलाई उपस्थितीका लागी अनुरोध छ ।

अनिल रेग्मी

NFA

 

 

 

Related posts