Breaking News

चुक्ली खाएर चम्चाको भकुर्नु भका-याे हाकिमले

 

रचयिता :बुद्धिबल श्रेष्ठ ,बाँके  वन विज्ञ
रचयिता :बुद्धिबल श्रेष्ठ ,बाँके
वन विज्ञ

खाेक्दै ब्ल्याकलेवल आज जाँचपास डकार्याे हाकिमले
टुच्च पिएर सुल्मारे आज गल्ती सका-याे हाकिमले

चुक्ली खाएर चम्चाको भकुर्नु भका-याे हाकिमले
बुढो श्यालमाथी चढेर आज हुइँया चका-याे हाकिमले

धेरै पिइस् भन्दै अाज हपार्नु हपार्याे हाकिमले
शिँहलाई श्याल बन्न आज फर्मान लका-याे हाकिमले

हावै हावाको तालमा आज म्यारिज पछा-याे हाकिमले
विदेशमा डिग्री गरेको आज दिमाग बजा-याे हाकिमले

चोकमा चुस्की लिँदै आज टेन्डर स्विकार्यो हाकिमले
लुते खुट्टा कमाउँदै आज भुँडी सपा-याे हाकिमले

Related posts