Breaking News

नेपाल को संबिधान ,राजनीति , नागरिकता ,निजामती सेवा ऐन र स्थायी आवासीय अनुमति पत्र

निजामती सेवा ऐन२०४९ को दफा ४३. राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुनेः कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हु“दैन । र दफा ४४. राजनीतिमा भाग लिन नहुनेः निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनु हु“दैन । को यो व्यवस्थाले निजामती सेवा राजनैतिक पद होइन ,यो पद ले राजनैतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउदैन तर
संविधानको धारा ,१४.मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ः विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । व्यवस्था छ
फेरी अचम्म
निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन 2072 को ४९खले . स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने ः निजामती
कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिन हुँदैन ।’’ भनेको छ .
स्मरण रहोस
संबिधान बनाउने र निजामती सेवा ऐन संसोधन गर्ने सभासद हरु उही हुन् है |

Related posts