Breaking News

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ को काठमाडौं घोषणा पत्र

१) व्यवसायिकमर्यादाको लागिव्यवसायीले गरेका कामको मार्केटिङ गर्ने ।
२) विमामाअनुदानलागु गर्ने ।
३) वन पैदावारमा परनिर्भरताहटाई आत्मनिर्भर वनाउने ।
४) उद्योगीव्यवसायीहरुको क्षमताअभिवृद्धि गर्न अध्ययनअवलोकन भ्रमण गराउने ।
५) वनलाईव्यवसायीकरण तथादिगो वनव्यवस्थापन गराउने ।
६) व्यवसायी संघको संघीय संरचना निमार्ण गर्ने ।
७) बन क्षेत्रवाटप्राप्तआम्दानीमध्ये ५० प्रतिशत रकमवनविकासमा अनिवार्य रुपमालगानीगर्ने ।
कम्तीमा १विरुवालगाई हरियालीबनाउने ।
८) चोरी तस्करीलाई निरुत्साहितगर्न निमार्ण गरिएकाघर लगायतका संरचनासँगकाठ प्रजातिको प्रमाण लिई मात्र वैधतादिने र कम्तीमा १ विरुवालगाई हरियालीवनाउने ।
९) सडक नहर तथाअन्यखाली सार्वजनिकजग्गामाछिटो हुर्कने वातावरण सुहाउने विरुवाउत्पादनगर्ने ।
१०) वन क्षेत्रलाई कुनै पनिप्रकारले अतिक्रमण रोकीलोकन्मुखप्रजातिको संरक्षण गर्ने ।
११) वनविकास कोषको छिटो भन्दा छिटो सरकारवाट फिर्ता लिई महासंघले नै कोषको परिचालन गरी दिगो वनव्यवस्थापनको कार्य गर्ने ।
१२) निमार्ण सामाग्रीमाकाठलाई सुचित गराउने ।
१३) बनउद्यमसिलताको विकास गरी रोेजगारी श्रृजनागर्ने ।
१४) टि.सि.एन खारेज गर्नुपर्ने अथवा व्यवसायी सरह टि.सि.एन. ले प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने ः टि.सि.एनको खारेजी गनुपर्ने वा व्यवसायी सरह निजी क्षेत्रवाट स्थापित कम्पनी लिमिटेडलाई टि.सि. एन. ले लिने मूल्यमा नै काठ उपलव्ध गराउनु पर्ने ।
१५) जडिवुटीको थप प्रशोधनगरी रोजगारी वृद्धि गर्न ।
१६) प्रदुषण कर उठाइ वन तथा वातावरणमा खर्चगर्न सुझावदिने ।
१७) काठ–दाउराको ओसार पसार चट्टा र क्यू.फिटमा गर्न सुझाव दिने ।
१८) गे्रडिङ अवैज्ञानिक र द्धैध अर्थ लाग्ने भएकोमा सो संसोधन गर्न पहलगर्ने ।
१९) मुल्य सम्वन्धी सर्वोच्चअदालतको निर्णय कार्यान्वयनगर्न लगाउने
२०)एक रुख काट्दा २१ विरुवा रोप्ने लगाउने
२१)भुकम्प तथा नाकावन्दीवाट पिडीत उपभोक्तालाई सुलभ मुलयमा काठ दाउरा उपलव्ध गराउनु पर्ने
२२) निजी आवादीमा नर्सरी,वृक्षारोपण र संरक्षणको लागि सहुलियतऋणको व्यवस्था गर्ने ।
२३) निजीवनमा उत्पादित सवै प्रजातिका वन पैदावारलाई कृषिवाली सरह मान्नु पर्ने ।
२४)व्यवसायी एवं औद्योगिक वननितीलाई कार्यान्वयन गर्न पहलगर्ने ।
२५) चन्दा आतंकलाई बन्दगर्ने ।
२६) गैर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने ।
२७) वनमन्त्रालय तथा उद्योग मन्त्रालयको निति निमार्ण गर्दा यस महासंघको प्रतिनिधित्व गराउन सरकारसंग माग गर्ने ।

दिगो वैज्ञानिक वनव्यवस्थापन

१) हाल तराईका केहीजिल्लाहरु आरम्भ गरिएको वैज्ञानिक वनव्यवस्थापनकार्यलाई तराईका सम्पूर्ण जिल्ला र पहाडी जिल्लाहरुमा समेत आरम्भ तत्कालगर्नुपर्ने ।
२) उत्पादनवृद्धि र आयात प्रतिष्थापन
३) वन डडेलो रोकथामकालागिवजेट विनियोजन सहितव्यवस्थापनगरिनुपर्ने ।
४) स्वदेशी काठ एवं फर्निचरको अनिवार्य उपयोग
सरकारी निकायवाट गरिने कुनै पनिभवन निमार्ण गर्दा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग प्रयोग एवं स्वदेशीकाठवाट स्वदेशमै निर्मित फर्निचरको अनिवार्य प्रयोग गरी स्वदेशीउद्यमको प्रवद्र्धन र राष्टिय अर्थतन्त्र निमार्णमा टेवा पु¥याउनुपर्ने ।

Related posts